Dobrodošli na website Bunge Zrt.-a (Zatvoreno dioničko društvo) sa sjedištem u: 1134 Budapest, Váci út 43., Hungary (“Bunge”). 

Nakon vašeg prihvatanja ovdje navedenih Uvjeta korištenja, naše Politike privatnosti te drugih na ovoj web stranici objavljenih priopćenja, stoji vam na raspolaganju korištenje naše web stranice, uključujući primjenu informacija, proizvoda ili usluga, koje se nude u određenim područjima ove web stranice. Korištenjem ove web stranice, informacija, proizvoda ili usluga, koje se nude u određenim područjima ove web stranice, vi potvrđujete da ste prihvatili ovdje navedene Uvjete korištenja, našu Politiku privatnosti te druga na ovoj web stranici objavljena priopćenja. Preporučujemo vam da iste stavite u vlastiti arhiv (ispišite i sačuvajte jedan primjerak uvjeta korištenja).

Promjene Uvjeta korištenja

Ovim primate do znanja da imamo pravo prema vlastitom nahođenju mijenjati, dopuniti ili izbrisati pojedine uvjete Uvjeta korištenja, koji će se nakon njihove aplikacije objavljivati na web stranici. Promjene unutar Uvjeta korištenja stupaju na snagu odmah nakon njihovog objavljivanja na našoj web stranici. Budući da vaše stalno korištenje ove stranice (te pristup) označava da ste prihvatili navedene promjene, mi vam preporučujemo da s vremena na vrijeme provjeravate sadržaj ove web stranice.    

Ograničenja u primjeni

Zabranjeno je skidanje, modificiranje, reprodukcija, retransmisija, distribucija, širenje, prodaja, publikacija, razašiljanje, prikazivanje i cirkuliranje ove web stranice, njezinih sadržaja, odnosno pojedinih njezinih dijelova u bilo kojem obliku ili na bilo koji način (elektronski, mehanički, prijeslikom, ili na drugi način), izuzev uz našu izrazitu pismenu saglasnost. Skidanjem materijala automatski se ne ostvaruju prava na naslove i korist koja proizlazi iz materijala i sadržaja skinutih sa web lokacije. Pravo na korištenje i pristup našoj web stranici može biti podložno mjesnim zakonskim aktima i normativima. Vi prihvaćate da će te se za vrijeme korištenja naše web stranice pridržavati svih mjesnih zakonskih akata i normativa.   

Disklamacija

PODUZELI SMO S TOČKE GLEDIŠTA POSLOVNE RACIONALNOSTI RAZUMNE NAPORE KAKO BISTE PREKO NAŠE WEB STRANICE PRIMALI VJERNE I SVJEŽE INFORMACIJE. U ISTO VRIJEME NE GARANTIRAMO VAM VJERODOSTOJNOST, POUZDANOST, PRAVODOBNOST ILI PUNOĆU NAVEDENIH, OVDJE SADRŽANIH INFORMACIJA, SKINUTIH ILI  DOBIVENIH SA OVE WEB STRANICE.

IZUZEV ONIH MJESTA GDJE SE TO NA NAŠOJ WEB STRANICI IZRIČITO NAVODI, PERFORMANS NAŠE WEB STRANICE, TE SVE INFORMACIJE, PROIZVODI ILI USLUGE DO KOJIH STE DOŠLI PUTEM OVE WEB STRANICE, TE KOJE SU DOSTUPNE, STAVLJAJU VAM SE NA RASPOLAGANJE PO TEORIJI: „KAKVO NEŠTO JESTE“, „ZA SLUČAJ KADA“ I „KADA JE DOSTUPNO/STOJI NA RASPOLOŽENJU“, BEZ IZRIČITO REČENIH ILI IMPLICIRANIH SADRŽAJA ILI GARANCIJA, (KOJE SU U PUNOJ MJERI USUGLAŠENE SA ZAKONSKIM REGULATIVAMA), UKLJUČUJUĆI IMPLICIRANE GARANCIJE BILO KOJE VRSTE ILI GARANCIJE VLASNIČKOG PRAVA, GARANCIJE POSLOVNOG KORIŠTENJA, POGODNOSTI ZA NAMJENU KORIŠTENJA, UZ POŠTIVANJE PRAVA TREĆIH STRANA, ILI SUSTAVNE INTEGRACIJE. IZUZEV ONIH MJESTA GDJE SE TO NA NAŠOJ WEB STRANICI IZRIČITO NAVODI, NE PRIKAZUJE (PREDOČAVA) SE NITI GARANTIRA DA ĆE NAŠA WEB STRANICA ILI DOSTUPAČNE INFORMACIJE, PROIZVODI ILI USLUGE BITI STALNE, NEPREKIDNE, BEZ ZASTOJA, BEZ GREŠAKA (ILI ISPRAVLJANE  U PROCESU PRONALAŽENJA ISTIH), SIGURNE, OSLOBOĐENE VIRUSA DO MJERE OMOGUĆENE ZAKONOM, TE NEĆEMO SNOSITI ODGOVORNOST ZA POVREDU SIGURNOSTI ILI ŠTETE, NANIJETE VAŠEM RAČUNARSKOM SUSTAVU ILI ZBOG GUBITKA PODATAKA, KOJI NASTAJU USLIJED KORIŠTENJA  SADRŽAJA NAŠE WEB STRANICE (PRISTUP, SKIDANJE PODATAKA).    

PO VLASTITOJ SLOBODNOJ OCJENI ZADRŽAVAMO PRAVO PROMJENA, ZABRANU PRISTUPA POJEDINIM DIJELOVIMA ILI CIJELOJ NAŠOJ WEB STRANICI ILI POJEDINIH NJEZINIH SADRAŽAJA ILI PREKIDA (PRIVREMENNOG ILI TRAJNOG), BEZ OBAVEZE O IZVJEŠTAVANJU.

Ograničenja odgovornosti

U SVOJSTVU POSJETITELJA OVE WEB STRANICE PRIMATE K ZNAJU I SUGLASNI STE DA KORIŠTENJE OVE WEB STRANICE TE PRIHVATANJE INFORMACIJA DOSTUPNIH NA OVOJ WEB STRANICI ĆE BITI NA VAŠU VLASTITU ODGOVORNOST. KOLIKO JE TO PRIMJENJIVIM ZAKONOM OMOGUĆENO, NEĆEMO SNOSITI ODGOVORNOST ZA ONE DIREKTNE, INDIREKTNE, POSLJEDIČNE ILI TIPIČNE ŠTETE KOJE PROISTIČU IZ KORIŠTENJA ILI PERFORMANSA OVE WEB STRANICE, NEOVISNO O RAZLOZIMA NJIHOVA NASTANKA PO OSNOVU UGOVORA ILI ODŠTETNOG PRAVA.

Korisničke izjave i garancije, Naknada štete od strane korisnika 

Ovim pod punom odgovornošću izjavljujete da imate najmanje 18 godina i raspolažete zakonskim pravom i sposobnošću te da pristajete da se obavežete pridržavanju navedenih Uvjeta korištenja. Ovim izjavljujete i garantirate da su sve vama dostavljene informacije putem korištenja ove web stranice (odnosno sve dostupne i raspoložive usluge na ovoj web stranici) ispravne, te da raspolažete zakonskim pravom i ovlašćeni ste za dostavu navedenih informacija. Izjavljujete i garantirate da ćete ovu web stranicu koristiti u skladu sa ovdje navedenim Uvjetima korištenja, odnosno ovdje primjenjivih zakonskih odredbi.

Ovim garantirate, da ćete osigurati našu pravnu zaštitu te uzdržavati se od nanošenja gubitka nama i našim podružnicama, poslovnim partnerima, službenicima, direktorima, zaposlenicima i zastupnicima od odgovornosti, potraživanja, zahtjeve, štete ili izdatke (uključujući i opravdane pravne naknade), koje zahtijeva treća strana, koje se na bilo koji način vezuju za vaše korištenje ovom web stranicom ili povrede ovih Uvjeta korištenja. Zadržavamo pravo na isključivu odbranu od odgovornosti i kontrolu kompenzacije gubitaka, pri tome ne oslobađate se odgovornosti za štetu. 

Web stranice trećih strana

Poveznice sa ostalim web stranicama i pozivanja na proizvode i usluge koje nude treće strane su tu da vam budu „pri ruci“, i ne znače naše davanje odobrenja ili saglasnosti sa trećim stranama koje rukuju ovim web stranicama, sa sadržajem tih web stranica, ili proizvodima i uslugama koje te treće strane nude. Budući da ne kontroliramo niti odgovaramo za web stranice ili sadržaje koje podržavaju treće organizacije, niti za proizvode ili usluge koje nude treće strane, ne primamo se odgovornosti za vaše korištenje naprijed navedenog sadržaja, sa čijim ste pravilima korištenja upoznati i koristite je na vlastitu odgovornost.

Vlasnička prava

Tržišna marka Bunge i sve ostale robne marke i uslužne marke Bingea-a, registrirane ili ne registrirane, uključujući (no ne ograničavajući se isključivo) na grafike (slikovne prikaze), logoe, look and feel (vanjski izgled interfacea), vanjski izgled proizvoda, predstavljaju i ubuduće će predstavljati vlasništvo Bunge-a i njegovih podružnica, te se nalaze pod zaštitom zakonodavstva Bosne i Hercegovine, i svih ostalih međunarodnih zakona o zaštiti robne marke, a primjena robnih marki i uslužnih marki bez prethodne pismene dozvole Bunge-a je zabranjena. Ostale robne marke na ovoj web stranici predstavljaju vlasništvo dotičnih vlasnika. Bunge ne zauzima stavove o njima, o njihovim vlasnicima, njihovim proizvodima ili njihovim uslugama.

Svi sadržaji ove web stranice, podrazumijevajući i kompilacije, jesu svojina Bunge-a (odnosno, u nekim slučajevima drugih korisnika ove web stranice ili trećih strana, dostavljača sadržaja), te su pod zaštitom zakonodavstva Sjedinjenih Država, a isto pod zaštitom zakonodavstva Bosne i Hercegovine, te svih ostalih međunarodnih zakonskih propisa o autorskim pravima. Informacije sa ove web stranice namijenjene su isključivo vama (za vašu osobnu upotrebu) ili u svrhe interne ne poslovne primjene, kao što je to navedeno ovdje u Uvjetima korištenja, ali se ne smiju vaditi iz konteksta niti je dozvoljeno  postupanje s istima lažno i diskriminatorno. Zadržavamo sva prava koja vam izričito nisu odobrena.

Slažete se s tim da nećete ukloniti, tehnički onemogućiti (zatamniti) ili izbrisati obavještenja vezano uz vlasnička prava (uključujući autorska prava i robne marke) koja se nalaze unutar samih ili dodanih sadržaja web stranice Bunge-a, ili njegovih ovdje sadržanih usluga.

U slučaju da bilo koji od nadležnih sudova u svezi nekih od odredbi  ovih Uvjeta korištenja utvrdi da su nevažeće ili neprimjenjive, u bilo kojem pogledu, isto će se provoditi maksimalno prema zakonom utvrđenoj mjeri, dok preostale odredbe ovih Uvjeta korištenja ostaju na punoj pravnoj snazi. Prava odricanja od odredbi ovdje navedenih Uvjeta korištenja smatraju se daljim ili stalnim odricanjima od navedenih odredbi ili ostalih odredbi ovdje navedenih Uvjeta korištenja.

Ovdje navedeni Uvjeti korištenja ravnaju se i tumače prema odredbama zakonodavstva Bosne i Hercegovine, nezavisno od pozivanja na kolizijske norme zakonskih propisa i odredbi. U slučajevima da nastane spor, vezano uz ove Uvjete korištenja ili vašeg korištenja ove web stranice, Strane prihvataju isključivu mjesnu nadležnost sudova Bosne i Hercegovine.

Ovi Uvjeti korištenja su obavezujući za vas, vaše pravne nasljednike, izvršitelje, beneficijarne vlasnike, nasljednike i pravne nasljednike, i vi nemate pravo bez našeg prethodnog pismenog odobrenja podugovarati ovaj sporazum sa trećim stranama, a mi možemo po vlastitom nahođenju ne dati saglasnost. Ovi Uvjeti korištenja ostaju na snazi sve do njihovog povlačenja. U mogućnosti smo podugovarati ovaj sporazum sa drugim stranama bez vašeg prethodnog obavještavanja.